:: دوره 19، شماره 65 - ( 3-1398 ) ::
جلد 19 شماره 65 صفحات 90-71 برگشت به فهرست نسخه ها
شبیه سازی و پیش بینی تغییرات زمانی- مکانی کاربری های شهری با استفاده از مدل CA_Markov (مطالعه موردی: شهر بجنورد)
مهدی سعادت نوین* 1، احمد رضا ابراهیمی پور2 ، فرزام خسروی3
1- کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی–دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. (نویسنده مسئول).
2- عضو هیات علمی پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه خوارزمی.
3- کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی– دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده:   (3640 مشاهده)

رشد روز افزون جمعیت و توسعه ساخت و سازهای شهری باعث تغییر در کاربریها می شود. به خصوص تغییر کاربری در زمین های کشاورزی که در تامین نیازهای غذایی انسان ها نقش بسزایی دارند .  با توجه به این مساله نیاز به برنامه ریزی در جهت حفظ و نگهداری زمین های با ارزش کشاورزی و حفاظت از محیط زیست امری مهم در دنیای امروز است.  یکی از راه هایی که می تواند برای برنامه ریزی موثر و مفید باشد، شبیه سازی تغییر کاربری ها با توجه به پارامترهای تاثیر گذار در تغییرات در طول زمان است. در این تحقیق به بررسی تغییرات و شبیه­ سازی کاربریهای شهر بجنورد با کمک مدل CA_Markovپرداخته شد.  از نقشه های کاربری  دو دوره زمانی برای کالیبره کردن مدل ها و به منظور اعتبارسنجی مدلها از روش Validate که یک روش آماری برای اعتبارسنجی مدل ها است استفاده شده است. بررسی خروجی نقشه های حاصل از مدل   CA_Markov نشان می دهد که بیشترین رشد در کاربری مناطق ساخته شده وجود دارد.  در سال 1400 کاربری مناطق ساخته شده 5.3 درصد نسبت به سال 1388 رشد خواهد داشت و در دوره های بعد آهنگ رشد به طور میانگین 3.5 درصد است.  

واژه‌های کلیدی: شبیه سازی، زنجیره مارکوف، ارزیابی چند معیاره، تحلیل سلسله مراتبی، کاربری شهری
متن کامل [PDF 1298 kb]   (839 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/3/27 | پذیرش: 1395/10/28 | انتشار: 1398/3/25
فهرست منابع
1. Alizadeh, A., (2006), "Principles of applied hydrology", Mashad: Astan Ghods Razavi Publication.
2. Eastman, J. R., (2006), "IDRISI tutorial", Clark Labs, Clark University, ]on line[: http://www.clarklabs.org.
3. Feng, Y., Liu, Y., Tong, X., Liu, M., Deng, S., (2011), "Modeling dynamic urban growth using cellular automata and particle swarm optimization rules", Landscape and Urban Planning, 102: 188- 196. [DOI:10.1016/j.landurbplan.2011.04.004]
4. Guan, D., Li, H., Inohaec, T., Sud,W., Nagaiec, T., Hokao, K., (2011), "Modeling urban land use change by the integration of cellular automaton and Markov model", Ecological Modelling, 222: 3761-3772. [DOI:10.1016/j.ecolmodel.2011.09.009]
5. Hosein Zadeh Dalir, K., Hoshyar, H., (2006), "Factors and elements affecting the physical development of Iranian cities", Geography Magazine and Regional Development, 6: 14-30.
6. Khammar, G. A., Heydari, A., (2014), "Evaluation of smart city development pattern in new iranian cities with emphasis on sadra's new city using SLEUTH model", Journal of Geographical Space, 35: 253-270.
7. Khoshgoftar, A. A., Talea, M., Malek pour, P., (2010), "Spatio-temporal modelling of urban growth: method based on combination of cellular automata and markov chain", Geomatic congress 2010, Tehran, surveying organization. https://www.civilica.com/Paper-GEO89-GEO89_183.html.
8. Kiani, A., (2004), "Simulation and evaluation of the efficiency of smart and cellular automata sensors in physical usage analysis of city hyper map, Case Study: Tehran Metropolis", PhD Thesis faculty of Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University.
9. Liu, X., Li, X., Shi, X., Wu, Sh., liu, T, (2008), "Simulating complex urban development using Kernel-based non Linear cellular automata", Ecological Modelling, 211 (1-2): 169-181. [DOI:10.1016/j.ecolmodel.2007.08.024]
10. Malczewski, J., (1998), "GIS and multicriteria decision analysis", translated by Parhizkar, A., Ghafari Gilandeh, A., Tehran, Samt Publication.
11. Mitsova, D., Shuster, W., Wang, X., (2011), "A cellular automata model of land cover change to integrate urban growth with open space conservation", Landscape and Urban Planning, 99: 141-153. [DOI:10.1016/j.landurbplan.2010.10.001]
12. Mosivand, M, A., Ghorbani, A., keyvan Behjoo, F., (2016), "Study of land use change and land cover using Landsat images: Case study, Khalkhal city", Journal of Geographical Space, 60: 101-116.
13. Stevens, D., Dragicevic, S., Rothley, K., (2007), "A GIS-CA modelling tool for urban planning and decision making ", Environmental Modelling & Software, 22: 761e773. [DOI:10.1016/j.envsoft.2006.02.004]
14. Wu, Q., Li, H., Wang, R., Paulussen, J., He, Y., Wang, M., Wang, B., Wang, Z., (2006), "Monitoring and predicting land use change in Beijing using remote sensing and GIS", Landscape and Urban Planning, 78: 322-333. [DOI:10.1016/j.landurbplan.2005.10.002]
15. Zhang, Q., Ban, Y., Liu, J., Hub, Y., (2011), "Simulation and analysis of urban growth scenarios for the Greater Shanghai Area, China", Computers, Environment and Urban Systems, 35: 126-139. [DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2010.12.002]


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 19، شماره 65 - ( 3-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها