[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 71 - ( 9-1399 ) ::
جلد 20 شماره 71 صفحات 74-49 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی درجه کارستی شدن حوضه کوهستانی کلات در شمال شرق ایران
محسن رضائی عارفی*1، محمد علی زنگنه اسدی2، ابوالفضل بهنیافر3، محمد جوانبخت4
1- دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
2- گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری ، سبزوار ، ایران. (نویسنده مسئول)
3- گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
4- گروه زمین شناسی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (1687 مشاهده)
شناخت ‌درجه کارستی شدن یک حوضه کارستی اهمیت زیادی از نظر مدیریت منابع آب و گردشگری در یک منطقه دارد. هدف از این پژوهش شناسایی درجه کارستی شدن حوضه کارستی کلات می باشد. کارستهای حوضه کلات از نوع کارستهای جوان تا نیمه تکاملی می باشد. روش و تکنیک کار از نوع تجربی ، میدانی و تحلیل سلسله مراتبی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد با استفاده از شواهد میدانی ، تنوع لندفرمها نسبتا کم ، ‌نهشته های غاری وجود ندارد ،غارها توسعه یافته نیستند.در مراحل تکامل کارست با استفاده از روش والتهام و فوکس، حوضه در مرحله جوانی قرار دارد. با استفاده از روش سویجیک کارست در مرحله انتقالی قرار دارد . با استفاده از معادله تجربی کوربل، فرسایش کارستی عدد 66/23 میلیمتر در هزار سال و با روش سوئیتینگ فرسایش کارستی عدد 92/12 میلی متر در هزار سال را نشان می دهد که وضعیت نیمه تکاملی کارست را نشان می دهد.با استفاده از تکنیکهای آزمایشگاهی کلسیمتری، ICP و بررسی وزنی میزان درصد آهک در سازندهای کربناته به ترتیب 3/36 درصد ،38 درصد و 3/39 درصد به دست آمد که نشان از خلوص نسبتا پایین آهک در سازندهای کربناته حوضه می باشد که نشان دهنده درجه تکامل کارست به سمت جوانی می باشد . در نهایت با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی، از کل مساحت حوضه کلات 04/19 درصد در طبقه کمتر توسعه یافته ، 57/24 درصد در طبقه توسعه نیافته ،‌ 88/42 درصد در طبقه متوسط و 38/14 درصد در طبقه توسعه یافته قرار گرفته است که با توجه به وسعت پایین مناطق توسعه یافته کارست حوضه ، مرحله جوانی را نشان می دهد .
 
واژه‌های کلیدی: درجه کارستی شدن، ‌ حوضه کوهستانی کلات، شواهد ژئومورفولوژی و تجربی، تحلیل سلسله مراتبی ‌
متن کامل [PDF 1857 kb]   (334 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/10/29 | پذیرش: 1398/2/11 | انتشار: 1399/9/10
فهرست منابع
1. Alizadeh, A., (2010), "Principles of applied hydrology", Imam Reza University Press, Siam Press: Mashhad. [In Persian].
2. Bogli, A., (2009), "Karst hydrology and physical speleology", Springer-Verlag: Berlin.
3. Behniyafar, A., Qanbarzadeh, H., Farzaneh, A., (2009), "Geomorphic features of Akhlamad karst massif in the northern slopes of Binalood heights, Zahedan", Journal of Geography and Development, 14: 140-121. [In Persian].
4. Behniyafar, A., Qanbarzadeh, H., (2016), "Karst Geomorphology", Mashhad: Negaran Sabz Publications. [In Persian].
5. Bagheri Seyed Shokri, S., Yamani, M., Jafar Biglou, M., Karimi, H., Moghimi, E., (2015), "Investigation of development and hydrodynamic properties of karst systems using hydrograph landing curve analysis in karst aquifers of Alvand river basin", Journal of Natural Geography Research, 47 )33(: 46-333. [In Persian].
6. Bahrami, S., Zanganeh Asadi, M. A., Jahanfar, A., (2015), "Evaluation of karst development using hydrodynamic and hydrogeochemical properties of karst springs in Zagros (Study area: Qalajeh anticline and Prav Biston massif)", Journal of Geography and Development, 3: 74-61. [In Persian].
7. Calic, J., (2011), "Karstic uvula revisited: Toward a redefinition of the term", Geomorphology, 134 (1): 32-42. [DOI:10.1016/j.geomorph.2011.06.029]
8. Cvijic, J., (1925), "Type's morphologiques des terrains calcaires. Comptes Rendus", Académie des Sciences, 180: 592-594. [In France].
9. Chenini, I., Ben, M. A., (2010), "Groundwater recharge study in arid region: An approach using GIS techniques and numerical modeling", Computers & Geosciences , 36: 801-817. [DOI:10.1016/j.cageo.2009.06.014]
10. Ford, D., Williams, P. D., (2007), "Karst hydrogeology and geomorphology", West Sussex, England: John Wiley & Sons. [DOI:10.1002/9781118684986]
11. Ghobadi, M. H., (2009), "Karst engineering geology", Bu Ali Sina University Press, :Hamadan. [In Persian].
12. Ghobadi, M. H., Behzadatbar, P., (2015), "Evaluation of karst development based on lithological, morphological and structural features in Bidsorkh region, east of Sahneh, east of Kermanshah province", Journal of New Finds of Applied Geology, 20 : 91-76. [In Persian].
13. Hung, L. Q., Dimr, N. Q., Tam, V. T., Lagrou, D., (2002), "Remote sensing & GIS based analysis of cave development in the Suoimuoi catchment (Son La- NW Vietnam)", Journal of cave & Karst, 12: 81-90.
14. Khanlari, Gh., Mo'meni, A., (2012), "Geomorphology, hydrogeology and the study of factors affecting karst development in the Green region, western Iran", Geography and Regional Urban Planning, 3: 74-61. [In Persian].
15. Khezri, S., Shahabi, H., Mohammadi, S., (2017), "Evaluation and zoning of karst evolution of Saholan cave in Mahabad cave using hierarchical analysis method", Journal of Quantitative Geomorphological Research, 1: 21-29. [In Persian].
16. Lamoreaux, P. E., ( 2007), "Karst: the foundation for concepts in hydrogeology", Bull.Eng. Geol. Environ. Studies, 64 (1): 23-33.
17. Mishra, R. C., Biju, C., Naik, R. D., ( 2010), "Remote sensing and GIS for groundwater mapping and identification of artificial recharge sites, Geo-environmental engineering and geotechnics: progress in modeling and applications", Proceedings of sessions of geoshanghai China, China, GeoShanghai International Conference, 216-223. [DOI:10.1061/41105(378)30]
18. Mahmoudi, F., (2006), "Structural geomorphology", Eighth Edition",Tehran: Payame Noor Publications. [In Persian].
19. Moghimi, A., Mahmoudi, F., (2004), "Research method in matural geography", Qoms Publications: Tehran. [In Persian].
20. Milanovic, P. J., (1981), "Karst hydrogeology", colorado, CO: Water Resources ublications.
21. Mazidi, A., Karam, A., Koravand, M., (2016), "Karst development potential using fuzzy logic (Case study: susan plain and lzeh plain basin)", Journal of Quantitative Geomorphology, 5 P(2):141-130.[In Persian].
22. Moradi, S., Rezaei, M., Parhamat, J., (2010), "Investigating the effect of different factors on karst development of Zagros karst zones", 29th Earth Sciences Conference, 11-12 February 2010, Tehran, Iran. [In Persian].
23. Ozyurt, N. N., Lutz, H. O., Hunjak, T., Mance, D. Roller-Lutz, Z., ( 2014), "Characterization of the Gacka river basin karst aquifer (Croatia): Hydrochemistry, stable isotopes and tritium-based mean residence times", Science of The Total Environment, 487: 245-254. [DOI:10.1016/j.scitotenv.2014.04.018]
24. Palmer, A. N., (2007), "Cave geology, Cave Books", Dayton: London. P 454.
25. Qurbani, M. S., Onaq, M., (2011), "Karst evolution and sensitivity zoning using multivariate linear regression model in Shahu karst region", Journal of Quantitative Geomorphology Research, 1: 19-32. [In Persian].
26. Qara Khani, M., Vaezi, A., Bahramian, I., (2013), "Study of karst development and karst caves in East Azarbaijan province", gathering and the first international specialized congress of earth, sciences, Mashhad, Iran. [In Persian].
27. Rao, P. J., Harikrishna, P., Srivastav, S. K., Satyanarayana, P. V. V, Rao, B. V. D ., (2009), "Selection of groundwater potential zones in around Madhurawada dome Visakhapatnam district:A GIS approach", Jurnal Ind Geophys :union:, 13 (4): 191-200.
28. Saaty, T. L., (1980), "The analytic hierarchy process, Mcgraw-Hill, Inc", Reprinted By RWS Pub: Pittsburgh. [DOI:10.21236/ADA214804]
29. Sepand, S., Chitsazan, M., Rangzan, K., Mirzaei, Y., (2007), "Integration of remote sensing and GIS in potential detection of groundwater resources in Lali area", Third Geomatics Conference, 4 February 2017, Tehran, Iran. [In Persian].
30. Waltham, A. C., Fookes, P. G., (2003), "Engineering classification of karst ground conditions", Quaterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 36: 101-18. [DOI:10.1144/1470-9236/2002-33]
31. Yamani, M., (2015), "Practical guide to field and laboratory techniques", Tehran: University of Tehran. [In Persian].
32. Yamani, M., Shamsipour, A., Jafari Aqdam, M., Bagheri Seyed Lashkari, S., (2013), "Investigating the effective factors in the development and zoning of Chele basin karst using fuzzy logic and hierarchical analysis, Kermanshah province", Journal of Earth Sciences, 22: 66-57. [In Persian[.
33. White, W. B., (1988), "Geomorphology and hydrology of karst terrains", Oxford: Oxford University press.
34. Zeng, S., Jiang, Y., Liu, Z., ( 2016), "Assessment of climate impacts on the karstrelated carbon sink in SW China using MPD and GIS", Global and Planetary Change, 144: 171-181. [DOI:10.1016/j.gloplacha.2016.07.015]
35. Zanganeh Asadi, M. A., Shafiee, N., Kolivand, T., (2017), "Evaluation of karst erosion in Fahlian limestone basin of Fars", Fifth National Conference of Iranian Geomorphological Association, Iranian Geomorphological Association, Tehran, Knowledge Reference Publications, p 217. [In Persian].
36. Zroush, N., Vaezi, A., Karimi, H., (2014), "Evaluation of karst development potential in Kabir mountain anticlineIlam using fuzzy integration and AHP analysis method and remote sensing and GIS", Journal of ResearchQuantitative Geomorphology, 3 )3(: 144-157. [In Persian].
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

rezaei arefi M, zanganeh asadi M A, behniyafar A, javanbakht M. Identification of the Karsticity of the Kalat Mountain Basin in the North East of Iran. جغرافیایی. 2020; 20 (71) :49-74
URL: http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-3408-fa.html

رضائی عارفی محسن، زنگنه اسدی محمد علی، بهنیافر ابوالفضل، جوانبخت محمد. شناسایی درجه کارستی شدن حوضه کوهستانی کلات در شمال شرق ایران. فضای جغرافیایی. 1399; 20 (71) :74-49

URL: http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-3408-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 20، شماره 71 - ( 9-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فضای جغرافیایی Geographic Space
Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4461