:: دوره 21، شماره 74 - ( 5-1400 ) ::
جلد 21 شماره 74 صفحات 130-109 برگشت به فهرست نسخه ها
تبیین اثرات مؤلفه های پایداری بر کارآیی مسکن گروه های کم درآمد شهر تهران (نمونه مورد مطالعه: پروژه مسکن مهر تهران- شهر پرند)
محمد نوری ده بزرگ1 ، محمد تقی رضویان* 2، مرتضی قورچی3
1- دانش آموخته دکترای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران
2- گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. (نویسنده مسئول).
3- گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
چکیده:   (8399 مشاهده)
یکی از رویکردهای نوین در مطالعات مسکن، سنجش ابعاد مختلف مسکن در قالب شاخص‌های پایداری است. بنابراین هدف اصلی پژوهش، تبیین اثرات مؤلفه‌های پایداری بر کارآیی مسکن اجتماعی است که برای دست‌یابی به اهداف، ترکیبی از روش‌های توصیفی- تحلیلی و علّی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش مسکن مهر شهر پرند است که 382 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. با پردازش اولیه محتوای پرسشنامه و دسته بندی موضوعی آن، متغیرهای مشاهده شده برای پنج مؤلفه سازنده پایداری بدست آمد. توصیف اولیه متغیرها بیانگر پایین تر بودن میانگین تمامی آن ها از حدّ متوسط پایداری و ضعف کارآیی از نظر مؤلفه های پایداری بود. پنج مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول برای اندازه گیری پنج زیرمقیاس سنجش میزان کارآیی مسکن تدوین واعتبار سنجی شد. نهایتاً چگونگی نقش و تأثیر متغیرهای مشاهده شده و مؤلفه های پنج گانه حاصل از آن ها بر سنجش کارآیی مسکن اجتماعی، به عنوان متغیر وابسته پنهان اصلی، و روابط بین آن ها به کمک یک مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی مرتبه دوم تحلیل شد. با توجه به اثرهای کلی و ضرایب مسیر نهایی، نتایج حاکی از آن است که با حذف اثرهای خطاهای اندازه گیری در رویکرد معادلات ساختاری، ارزیابی میزان کارآیی مسکن اجتماعی به ترتیب متأثر از مؤلفه های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی – فیزیکی است که تا اندازه ای با نتایج حاصل از توصیف متغیرهای مشاهده شده خام متفاوت است. اعتبار سنجی درونی زیر مقیاس های پنج گانه و مقایسه آن ها با نتایج نهایی بیانگر آن است که تأثیرات غیر مستقیم و نهایی متغیرهای مشاهده شده بر سنجش میزان کارآیی مسکن اجتماعی بیش از میزان اعتبار مدل های اندازه گیری ناشی از ماهیت آن ها و نقشی است که در کارآیی مسکن اجتماعی دارند.
واژه‌های کلیدی: مسکن، مسکن گروه های کم درآمد، سیاست اجتماعی، پایداری مسکن، شهر پرند، تهران
متن کامل [PDF 1420 kb]   (1879 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/3/9 | پذیرش: 1398/9/3 | انتشار: 1400/7/6


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 21، شماره 74 - ( 5-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها