فضای جغرافیایی- اطلاعات آماری نشریه
اطلاعات آماری نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/4 | 
آمار مقالات ارسالی
تعدا مقاله                                  ۳,۲۳۷           
تعداد پذیرش ۶۴۴
تعداد عدم پذیرش ۲.۵۹۳
 
مقالات منتشر شده از سال ۱۳۹۹
تعداد دوره ها     ۱      
تعداد شماره ها ۴
تعداد مقالات  ۴۰
تعداد مشاهده چکیده مقاله ۲,۴۶۷,۶۱۵
تعداد دریافت فایل اصل مقاله ۵۷۴,۴۹۷

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام                              ۱ روز       
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری        ۱۰ روز
متوسط زمان داوری ۲۰ رو
متوسط زمان پذیرش ۱۲۰ روز
متوسط زمان عدم پذیرش ۱۰۰ روز
متوسط زمان انتشار بعد از پذیرش ۲۰۰روز
درصد پذیرش ۲۰%
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.139.41.fa.html
برگشت به اصل مطلب