فضای جغرافیایی- درباره نشریه
درباره مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهـر با هدف انتشـار مقـالات و دستـاوردهای پژوهشی در رشـته جغرافیا و کلیه گرایش های جغرافیا اعم از شهری، روستایی، طبیعی که جنبه کاربردی داشته باشند، با رتبه علمی پژوهشی و بصورت فصلنامه (چهار شماره در سال) به چاپ می رسد.

AWT IMAGE

مجله فضای جغرافیایی که هم اکنون در زمره مجلات معتبر و سطح اول کشور میباشد در جهت ارتقا سطح کیفی مقالات چاپ شده و نیز همکاری با پایگاههای علمی بین المللی، برنامه ای مدون درنظر گرفته است. در همین راستا و با توجه به اینکه مجله فضای جغرافیایی دامنه وسیعی از مطالب را در بر میگیرد، خواهشمند است نویسندگان محترم منابع مرتبط با مقاله خود را در مقالات چاپ شده در نسخه های مختلف مجله نیز بررسی نمایند.

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهـر

ناشـر: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهـر

شماره استاندارد بین المللی (شاپا): 1735-322X


بر اساس مجوز شماره 2116/11/3 مورخه 12/12/1388 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری،این مجله رتبه‌ی علمی- پژوهشی کسب کرده است. 

شماره پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 14145/124، تاریخ 16/9/79.

این مجله در مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به شماره ت پ 554622 ثبت شده است.

این مجله قبلا بر اساس مجوز شماره 205925/87 مورخه 18/8/85 کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، رتبه‌ی علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی را نیز کسب کرده است.

AWT IMAGE

 سردبیر  
دکتر محمد علی قربانی

AWT IMAGE

 مدیر مسوول
                         
                            دکتر علی دلال اوغلی                               

AWT IMAGE

مدیر داخلی
دکتر کریم امینی نیا
    

                                          مدیر اجرایی

                                                   ملیحه گل زاده

نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب