فضای جغرافیایی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف
 

  1. انتشار نتایج سنجش و ارزیابی علم و فناوری کشور، به‌منظور نقش‌آفرینی در حرکت ملی به‌سوی کسب رتبه برتر علم و فناوری در منطقه و دستیابی به جایگاه مناسب در سطح جهان؛
  2. کمک به تقویت توان علمی متخصصان  کشور و فراهم کردن بسترهای لازم برای تبدیل آنها به پژوهشگرانی برجسته در حوزۀ علم‌؛
  3. توسعۀ دانش متخصصان و پژوهشگران ایرانیِ در خصوص دیدگاه‌های صاحب‌نظران و پژوهشگران برجستۀ  و آخرین تحولات، مدل‌ها و روش‌های سنجش و ارزیابی علم و فناوری؛
  4. اشاعۀ نظریه‌ها، روش‌ها و دستاوردهای پژوهشگران  کشور در سطح ملی، به منظور بهره‌برداری از آن در مطالعات کاربردی و امور آموزشیِ تربیت متخصصان در دانشگاه‌های مجری این رشته؛
  5. انتشار نتایج مطالعات مربوط به شناسایی ضرورت‌های تشکیل ائتلاف ملی سنجش و ارزیابی علم و فناوری و کاربرد آن برای رفع مسائل کشور؛
  6. انتشار نتایج مطالعات مرتبط با شناسایی بازیگران کلیدی عرصۀ سنجش و ارزیابی علم و فناوری در کشور، بر اساس مأموریت‌ها و عملکردهای سازمان‌های کشور؛
  7. انتشار نتایج مطالعات مرتبط با شناسایی ابعاد و قلمروهای سنجش و ارزیابی علم و فناوری قابل حصول در سطح ملی؛
  8. انتشار نتایج مطالعات مربوط به بهره‌روی پژوهشی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مؤسسات، مجله‌ها و دیگر عوامل تولید علم در کشور؛

زمینه های جذب مقاله
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهـر با هدف انتشـار مقـالات و دستـاوردهای پژوهشی در رشـته جغرافیا و کلیه گرایش های جغرافیا اعم از شهری، روستایی، طبیعی که جنبه کاربردی داشته باشند، با رتبه علمی پژوهشی و بصورت فصلنامه (چهار شماره در سال) به چاپ می رسد.
انتشار نشریۀ علمی - پژوهشی حاضر در فرآیند نیل به اهداف توسعه علمی کشور و به خصوص ارتقای کیفی رشتۀ علوم جغرافیایی، خود افزون بر ایجاد فرصت و انگیزه برای درج مقالات علمی-پژوهشی اعضای هیات علمی گروه‌های تخصصی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی، جغرافیای سیاسی، گردشگری، برنامه ریزی منطقه ای و ناحیه ای، سنجش از دور و  آمایش سرزمین،جغرافیای طبیعی،  ارائه و چاپ مقالات علمی و پژوهشی دانشوران و پژوهندگان دیگر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی را نیز امکان‌پذیر ساخته است.
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.42.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب