فضای جغرافیایی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با استناد به بخشنامه شماره ۱۰/۶۲۸۱۵ مورخه ۹۸/۱۰/۰۴ سازمان مرکزی مولفین محترم می بایست بعد از تایید مقاله توسط دبیر علمی مبلغ یک میلیون پانصد هزار ریال (۱.۵۰۰.۰۰۰)  بابت هزینه داوری و موقع چاپ مقاله مبلغ  سه میلیون و پانصد هزار ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال) برای تامین بخشی از هزینه های چاپ به حساب شماره ۰۱۰۵۶۲۹۵۲۴۰۰۹ نزد بانک ملی بنام صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر واریز نمایند.

لینک دانلود شیوه نامه نگارش مقاله

لینک دانلود شرایط پذیرش مقاله

لینک دانلود فرم تعهد نویسنده

لینک دانلود فرم تعارض منافع

لینک دانلود فرم زودآیند

لینک دانلود راهنمای دریافت کد شناسه ارکید ORCID

 لینک دانلود ثبت نام ارکید ORCID

نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.48.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب