فضای جغرافیایی- اطلاعات تماس
ایمیل مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/9 | 

نشانی: اهر- کیلومتر دو جاده اهر تبریز- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

تلفن: ۴۴۲۳۷۶۳۱-۰۴۱

نمابر: ۴۴۲۳۷۶۳۱-۰۴۱

ساعات تماس: ۱۴-۹

نشانی پست الکترونیک: ahar.fazayahoo.com

وب سایت: http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/

کارشناس نشریه: فرشته گل زاده

نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find-1.57.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب