فضای جغرافیایی- اطلاعات تماس
ایمیل مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/9 | 
جهت ارتباط با دفتر مجله ahar.faza@yahoo.com

شماره تلفن مجله  041-44237631 از روز یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 صبح الی 16 آماده پاسخگویی می باشد
نشانی مطلب در وبگاه فضای جغرافیایی:
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/find.php?item=1.57.19.fa
برگشت به اصل مطلب