[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 18، شماره 63 - ( 9-1397 ) ::
جلد 18 شماره 63 صفحات 273-298 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیلی بر الگو و عوامل گسترش فضایی شهر آبدانان
محمود قدیری1، فریبا خشنود2
1- گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور. (نویسنده مسئول).
2- کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور.
چکیده:   (560 مشاهده)

امروزه الگوی گسترش کالبدی- فضایی شهرها در ابعاد مختلف یکی از مسائل کشورهای درحال توسعه به ویژه ایران است. بدین جهت، شناخت الگو و عوامل گسترش فضایی شهرها از جمله شهر آبدانان، برای تدوین سیاست‌های مناسب و دستیابی به توسعه پایدار امری اساسی است. بر این اساس، در چارچوب نظریه توسعه پایدار و رشد هوشمند شهری، تحلیل الگو و عوامل رشد فضایی شهر آبدانان در چارچوب روش توصیفی- تحلیلی ارزیابی شد. داده‌های مورد نیاز در این پژوهش از طریق روش‌ کتابخانه‌ای و مراجعه به شهرداری و نهادهای مربوطه گردآوری شد. تحلیل داده‌ها و شناسایی الگوی گسترش با استفاده از ضرایب آنتروپی، جینی، موران و G عمومی و نیز روش آنتروپی شانون و مدل هلدرن انجام شد. در ادامه نیز عوامل کلان و خرد موثر بر گسترش فضایی این شهر در بستر نظریه ها تحلیل و شناسایی شد. نتایج نشان داد که شهر آبدانان الگوی رشد تصادفی با گرایش بسیار ضعیف به الگوی خوشه‌ای را با شکل‌گیری لکه‌های داغ در جنوب و سرد در شمال تجربه نموده است که با توجه به پایین بودن میزان تراکم، نتایج بیانگر غلبه الگوی پراکنده در شهر می‌باشد. مطابق نتایج بدست آمده، شهر آبدانان در اغلب دوره‌ها، رشد کالبدی- فضایی لجام گسیخته و پراکنده‌ای داشته است، به طوری که در دوره90-85، رشد فضایی بسیار پراکنده‌ای را به میزان 97 درصد تجربه نموده است و تنها کمتر از 3 درصد آن ناشی از رشد جمعیت و نیاز واقعی آن به زمین بوده است. در مجموع، تفسیر نتایج نشان دهنده سهم بالای عوامل مدیریتی و اقتصادی در الگوی رشد و توسعه شهری می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: الگوی گسترش فضایی، عوامل گسترش شهری، آمار فضایی، مدل هلدرن، شهر آبدانان
متن کامل [PDF 939 kb]   (187 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۳/۹/۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۹
فهرست منابع
1. - Abbaszadegan, M., Rostami-Yazdi, B., (2008), "Utilize intelligent growth in organizing urban dispersal", Technology and Education Magazine, 1: 32-48. ‎[In Persian].‎
2. Azizi, M. M., Arasteh, M., (2011), "Explaining urban sprawl based on construction density index, The case of Yazd city", Hoviatshahr journal, 8: 5-16. ‎[In Persian].‎
3. Brueckner, JK., (2000), "Urban sprawl: Diagnosis and remedies", International Regional Science Review, 23: 160-71. [DOI:10.1177/016001700761012710]
4. Burchfield, M., Overman, H. G., Puga, D., Turner, M. A., (2006), "Causes of sprawl: a portrait from space", the Quarterly Journal of Economics, 2: 587-633. [DOI:10.1162/qjec.2006.121.2.587]
5. Castells, M., (1975), "The question urban Paris", Black well: London.
6. ‎- Ebrahimzade, E., Rafiei, Gh., (2009), "Analyzing of the physical- spatial pattern of Marvdasht city by ‎Shanon entropy and Holderen model and offering future optimum pattern", Human Geography ‎Research, 69: 123-138. [In Persian].‎
7. ‎- Ebrahimzade, A. H., ‎ Ebrahim-Zade, E., ‎Habibi, M. A., (2010), "Analyzing of the causes of physical- ‎spatial pattern of Tabas city after earthquake by Shanon entropy and Holderen model", Geography and ‎Development, 19: 46-25. ‎[In Persian].‎
8. Ewing, R., (1997), "Is Los angeles-style sprawled desirable?", Journal of the American Planning Association, 63(1): 107-126. [DOI:10.1080/01944369708975728]
9. Ewing, R., Pendall, R., Chen, D., (2002), "Measuring sparawl and its impact", Volume I, Smart Growth America, Washington, D.C.
10. Ewing, R., Hamidi, Sh., (2014), "Measuring Sparawl 2014", Smart Growth America: Washington, D.C.
11. Gharakhlou, M., Zanganeh-Shahraki, S., (2009), "Recognition of the physical-spatial growth pattern of the city using quantitative models, Case study of Tehran city", Geography and Environmental Planning, 2: 19-40. ‎[In Persian].‎
12. Ghadami, M., Lotfi, S., Khavaghnia, K., (2013), "Investigating the effect of spatial policies on urban spatial structure with emphasis on building density", Urban studies, 89: 89-103. ‎[In Persian].‎
13. Ghadiri, M., Dasta, F., (2016), "Analyzing the physical-spatial growth pattern of Tehran metropolis", Geographical Researches Quarterly Journal, 120: 30-43. ‎[In Persian].‎
14. Gómez-Antonio, M., Hortas-Rico, M., Li, L., (2016), "The causes of urban sprawl in Spanish urban areas: A spatial approach", Spatial Economic Analysis, 2: 219-247. [DOI:10.1080/17421772.2016.1126674]
15. Getis, A., Ord, J. K., (1992), "The analysis of spatial association by use of distance statistics", Geographical Analysis, 3 (24): 189-206. [DOI:10.1111/j.1538-4632.1992.tb00261.x]
16. Glaeser, E. L., Kahn, M. E., (2004), "Sprawl and urban growth", In: Henderson, J. V., ‎Thisse, J. F.,‎ (eds), Handbook of regional and urban economics, edition 1, volume 4, Elsevier, London, PP 2481-2527.
17. Habibi, S., Asadi, N., (2011), "Causes, results and methods of controlling urban sprawl, International Conference on Green Buildings and Sustainable Cities", procedia Engineering, 21: 133-141. [DOI:10.1016/j.proeng.2011.11.1996]
18. ‎- Hadily, B., Mehrzad, J., (2009), "The role of land and housing in spatial-physical development of ‎Tabriz city", Geographical Space, 26: 175-157. ‎[In Persian].‎
19. ‎- Hoseinzadeh, K., Houshyaar, H., (2006), "The effective elements and viewpoints on the physical development of cities in Iran", Geography and Regional Development Journal, 6: 213-226. ‎[In ‎Persian].‎
20. ‎- Hosseini, S. H., Soleimani, H., (2006), "Urban development and weakening the neighborhoods ‎concepts", Housing and revolution Journal, 113: 28-34. ‎[In Persian].‎
21. Li, H., Wei, H. D., Korinek, K., (2018), "Modelling urban expansion in the transitional greater Mekong region", Urban Studies, 55 (8): 1729-1748. [DOI:10.1177/0042098017700560]
22. Litman, T., (2014), "Where we want to be: Home location preferences and their implications for smart growth", Victoria Transport Policy Institute: Victoria.
23. Majedi, H., (1999), "Land of the main issue of urban development", Abadi, 33: 3-14. ‎[In Persian].‎
24. Mirkatoli, J., Ghadami, M., Mahdian-Bahmanmiri, M., Mohammadi, S. S., (2011), "Study of the process and development of the physical-spatial development of Babolsar city using Shannon and Holderen entropy models", Geographical perspective, 16: 115-133. ‎[In Persian].‎
25. Mieszkowski, P., Mills, ES., (1993), "The causes of metropolitan suburban", Journal of Economic Perspectives, 7 (3): 135-47. [DOI:10.1257/jep.7.3.135]
26. Noor, N. M., Asmawi, M. Z., Rusni, N. A., (2013), "Measuring urban sprawl on geospatial indices characterized by leap frog development using remote sensing and GIS techniques", 8th International Symposium of the Digital Earth (ISDE8), 26-29 August 2013, Kuching, Sarawak, Malaysia.
27. Nazarian, A., (2002), "Urban geography of Iran", Tehran: Payame Noor University Press. ‎[In Persian].‎
28. ‎- Omidvar, K., Beiranvand, M., Rostam-Gorani, E., (2009), "Analyzing urban network and spatial ‎distribution of population in urban centers of Hormozgan country", Geographic Journal of Zagros ‎landscape, 2: 109-132. ‎[In Persian].‎
29. Oueslati, W., Alvanides, S., Garrod, G., (2015), "Determinants of urban sprawl in European cities", Urban Studies, 52 (9): 1594-1614. [DOI:10.1177/0042098015577773]
30. ‎- Pourmohamadi, M. R., Asghari-Zamani, A., (2007), "Evaluation of spatial structure of Zanjan ‎growth ‎with emphasis on land use/cover changes (1975-2005)", Geographic Research, 63: 29-‎‎46. ‎[In ‎Persian].‎
31. ‎- Roostayi, Sh., Ali-Akbari, E., Hoseinzadeh, R., (2016), "Studying the key influencing factors on the growth of large cities (case study: the city of Urmia)", Research and urban planning, 26: 53-74. ‎[In ‎Persian].‎
32. ‎- Rahnama, M. R., Abbaszadeh, GH. R., (2008), "Principles of the models of measuring the urban physical form", Mashhad: Jahad Daneshgahi. ‎[In Persian].‎
33. ‎- Rahnama, M. R., Abbaszadeh, GH. R., (2006), "A comparative study and analyzing ‎compactness/sprawl ratio in the metropolitan cities of Mashah and Sydney", Geography and ‎Regional Development Journal, 6: ‎101-128. ‎[In Persian].‎
34. Sami, A., Sajjadi, J., Fanni. Z., (2015), "Urban expansion and its impact on the decline of central neighborhoods (Case study: neighborhood 1-7, Maragheh city)", Geographical Space, 51: 45-62.
35. ‎- Sheikhi, H., Parizadi, T., Rezaei, M. R., Sajadi, M., (2012), "Analyzing physical form of Esfahan city ‎by Moran and Gerry models, Research and urban planning, 9: 119-136. ‎[In Persian].‎
36. Soltani, A., Najdarian, A. A., (2010), "Investigating the effects of different forces in the ‎formation ‎of ‎urban space", Hoviatshahr Journal, 5 (7): 123-130.‎ ‎[In Persian].‎
37. Taghvaei, M., Saraei, M. H., (2004), "Horizontal expansion of cites and land capacities, case ‎study: ‎Yazd city", Geographical Researches Quarterly Journal, 73: 187-210. ‎[In Persian].‎
38. Tsai, Y. H., (2005), "Quantifying urban form: Compactness versus sprawl", Urban Studies, 42 (1): 141-161. [DOI:10.1080/0042098042000309748]
39. Weilenmann, B., Seidl, I., Schulz, T., (2017), "The socio-economic determinants of urban sprawl between 1980 and 2010 in Switzerland", Landscape and Urban Planning, 157: 468-482. [DOI:10.1016/j.landurbplan.2016.08.002]
40. Wei, Y. D., (2016), "Towards equitable and sustainable urban space", Sustainability, 8 (8): 804-817. [DOI:10.3390/su8080804]
41. ‎- Zanganeh-Shahraki, S., Majidi-Heravi, A., Kavyani, A., (2012), "Explanation on causes of horizontal ‎expansion of cites, case study of Yazd city", Applied Researches in Geographical Sciences, 25: 173-‎‎193. ‎[In Persian].‎
42. ‎- Ziari, K., Ghadiry, M., Dasta, F., (2014), "Examination and evaluation of physical expansion pattern, ‎Yazd City, Iran", Human Geography Research, 46: 255-272. ‎[In Persian].‎
43. ‎- Zamiri, M.r., Zamiri, M., Nastaran, M., (2015), "Qantitative methods in analyzing spatial development ‎of urban housing of Bojnord city", Urban studies, 17: 67-75. ‎[In Persian].‎
44. ‎- Ziaeiyan, P., Soleimani-Moghadam, H., Barzegar, H., (2011), "Selecting the optimum direction of ‎Mashhad city expansion by multi criteria evaluation model in GIS and RS", Geography, 30: 77-‎‎94. ‎[In Persian].‎
45. Zhang, Zh., Su, Sh., Xiao, R., Jiang, D., Wu, J., (2013), "Identifying determinants of urban growth from a multi-scale perspective: A case study of the urban agglomeration around Hangzhou Bay, China", Applied Geography, 45: 193-202. [DOI:10.1016/j.apgeog.2013.09.013]
46. Zhang, Ch., Luo, L., Xu, W., Ledwith, V., (2008), "Use of local Moran's I and GIS to identify pollution hotspots of Pb in urban soils of galway, Ireland", Science of the Total Environment, 398 (1-3): 212-221. [DOI:10.1016/j.scitotenv.2008.03.011]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghadiry M, khoshnood F. Analyzing the Spatial Expansion Pattern and Causes of Abdanan City. جغرافیایی. 2018; 18 (63) :273-298
URL: http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-1262-fa.html

قدیری محمود، خشنود فریبا. تحلیلی بر الگو و عوامل گسترش فضایی شهر آبدانان. فضای جغرافیایی. 1397; 18 (63) :273-298

URL: http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-1262-fa.htmlدوره 18، شماره 63 - ( 9-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فضای جغرافیایی Geographic Space
Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3925