[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 18، شماره 64 - ( 12-1397 ) ::
جلد 18 شماره 64 صفحات 159-176 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی روش حداکثر احتمال در فرآیند تشخیص تغییر کاربری اراضی به کمک شاخص NDVI (مطالعه موردی حوزه آبخیز همدان- بهار)
مهتاب صفری شاد1، محمود حبیب نژاد روشن2، کریم سلیمانی2، علیرضا ایلدرمی3، حسین زینی وند4
1- دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران. (نویسنده مسئول).
2- گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
3- گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ایران.
4- گروه مهندسی آبخیزداری، دانشگاه لرستان، ایران.
چکیده:   (1167 مشاهده)

تشخیص به‌موقع و دقیق تغییر ویژگی‌های سطح زمین به‌منظور درک روابط و تعاملات بین انسان و پدیده‌های طبیعی و ارتقا تصمیم‌گیری بهتر بسیار مهم است. داده‌های سنجش از دور منابع مهمی هستند که در دهه‌های اخیر برای تشخیص تغییر کاربری اراضی مورداستفاده قرارگرفته است. در این پژوهش جهت تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز همدان- بهار از داده‌های رقومی سنجنده­های (1992) TM ، (2000)ETM  و (2013) OLI مربوط به لندست­های 5، 7 و 8 استفاده شد. به کمک نمونه‌های برداشت‌شده واقعیت زمینی، برای طبقه‌بندی تصاویر، روش طبقه‌بندی نظارت‌شده حداکثر احتمال مورداستفاده قرار گرفت. با توجه به طبقه‌بندی میزان مقبولیت ضریب کاپا توسط لاندیس و کوچ، مقبولیت ضریب کاپا برای سال‌های 1985(11/93%)،2000 (01/90%) و 2013 (06/85%) عالی ارزیابی شد. همچنین با مقایسه نقشه‌های NDVI با نقشه‌های طبقه‌بندی شده حداکثر احتمال  مشخص شد که طبقه کاربری کشاورزی آبی با نقشه‌های NDVI تولید شده مطابقت دارد٬ و گویای دقت روش حداکثر احتمال در طبقه‌بندی تصاویر می‌باشد. نتایج نشان داد بطور کلی بین سال‌های 1992 تا 2013 اراضی مسکونی و کشاورزی آبی به میزان 93/139% و 29/12 % افزایش و اراضی کشاورزی دیم و مراتع به میزان 33/0 % و12/17 % کاهش‌یافته است. همچنین نتایج حاصل از نقشه‌های تبدیل کاربری غیر مسکونی به مسکونی نشان داد در طی سال‌های 1992 تا 2000 ٬ 2000 تا 2013  و 1992 تا 2013 از بین کاربری کشاورزی و مرتع، کاربری کشاورزی به ترتیب با مساحت برابر 6/44 کیلومترمربع٬ 35/73 و84/94 بیشترین مساحت تبدیل یافته از کاربری غیرمسکونی به مسکونی را به خود اختصاص داده است. همچنین، جهت بررسی روند تغییر کاربری‌ها با توجه به وضعیت گذشته با استفاده از مدل اتومای سلولی، نقشه کاربری اراضی برای سال 2030 پیش‌بینی شد، سپس نمودار تغییرات کاربری اراضی دوره 1990 تا 2030 ترسیم شد. نتایج بیانگر روند رو رو به رشد سطوح انسان‌ساخت و اراضی کشاورزی آبی منطقه برای دوره آتی است. در این بازه زمین‌های تحت کشت دیم و پوشش مرتعی روند رو به کاهش خواهند داشت.

واژه‌های کلیدی: تغییر کاربری٬ سنجش از دور٬ لندست٬ طبقه‌بندی نظارت‌شده٬ مدل اتومای سلولی٬ حوزه آبخیز همدان- بهار
متن کامل [PDF 867 kb]   (238 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۵/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۳۱
فهرست منابع
1. Azar, M., Ahadnejad Reveshty, M., Kamelifar, M. J., Ranjbarnia, B., (2012), "Land use change detection of Maragheh city and its implication for agricultural area and the orchards by using the multi-temporal satellite imagery", Journal Civil Enginer Urban, 2 (4): 154-158.
2. Abd, H., Alnajjar, H., (2013), "Maximum likelihood for land-use/land-cover mapping and change detection using landsat satellite images: A case study :south of Johor", International Journal of Computational Engineering Research, 03 (6): 27-33.
3. Ahmad, S., Muddassir, S. M., (2014), "Digital image processing of remote sensing satellite data for information extraction", First International Conference on Modern Communication & Computing Technologies, February 26, 2014, Nawabshah, Pakistan,4 p.
4. Asghari Zamani, A., Ahad Nejhad Roshani, M., Khalvandi, A., (2016),"Study of land use and land cover change in Lighvan watershed, East Azerbaijan Province", Journal of Geograghical Space, 53: 57-76. [In Persian].
5. Cunningham, M., (2009), "More than just the Kappa coefficient: A program to fully characterize inter-rater reliability between two raters", SAS Global Forum, 242 (1): 1-7.
6. Dadashzadeh, S., (2005), "Extracting and evaluating users of Hashtrood city using satellite images of spot", Master's degree, Faculty of Human Science and Geography, Tabriz University. [In Persian].
7. Doski, J., Shattri, A. l., Mansor, B., Shafri, H. Z., (2013), "Change detection process and techniques", Civil and Environmental Research, 3 (10): 632-635.
8. Fathian, F., Morid, S., Arshad, S., (2013), "Assessment of land use changes using remote sensing technology and its relationship to the river flow (Case study: East sub-basin of Lake Urmia)", Journal water and soil (agricultural Sciences and Technology), 3: 642-655. [In Persian].
9. Haji Norouzi, N., (2006), "Prepare and analyze land cover map using data from remote sensing (RS) and geographic information system (GIS) (Case study: city middle)", Master's thesis , Faculty of Geography, Tehran Tarbiat-Moallem University. [In Persian].
10. Hassanpour, M. M., (2013), "Mapping land area of Urmia pass Qushchi images using Google Earth and GIS", Third International Conference on Planning and Environmental Management, Novamber 26, 2013, Tehran University, 10 p. [In Persian].
11. Haghighi Zayedi, B., Jabarian Amiri, B., Ebrahimpour, R., (2013), "Study of land use change changes in lahijan city using remote sensing techniques and software IDRISI ", Third International Conference on Environmental Planning and Management, Novamber 26, 2013, Tehran University, 9 p. [In Persian].
12. Ha, M., Hong, J., (2014), "Land use change detection in the north central region using remote sensing data", International Journal of Engineering and Applied Sciences, 5 (01): 20-29.
13. Hegmatan Water Consultant Engineers, (2004), "Feasibility studies and surveying the potential of utilization of surface water in Hamedan province", Volume 8, Summarizing the Report of Studies. [In Persian].
14. Jing, M. A., Qiang, B. I., Jingxia, Z., Hongmei, Z., (2014), "Using cellular automaton to simulate urban expansion in Changchun, China", Sensors & Transducers, 169 (4): 159-164.
15. Jahanshahi Nokhandeh, H., (2006), "Detection of land use change in Gorgan city using remote sensing data and GIS technology (2002-2002)", Master's thesis, Faculty of Geography, Yazd University. [In Persian].
16. Khedmatgozare Doulati, M., (2011), "Provision of land use map using principal component analysis based on satellite imagery (Shafaroud region)". Master's Thesis, Department of Forestry, Guilan University. [In Persian].
17. Manandhar, R., Odeh, I. A., Ancev, T., (2009), "Improving the accuracy of land use and land cover classification of landsat data using post-classification enhancement", Remote Sensing, 1 (1): 330-344. [DOI:10.3390/rs1030330]
18. Mirzaei Moosivand, A., ( 2011), "The changes in land use Rangland at different times using satellite imagery and GIS in city Khalkhal", Master's thesis, Factually of Natural resource, University of Mohaghegh Ardabili. [In Persian].
19. Nordberg, M., Evertson, J., (2003), "Monitoring change in mountainous dry-heath vegetation at a regional scale using multitemporal landsat TM data", AMBIO: A Journal of the Human Environment, 32 (8): 502-509. [DOI:10.1579/0044-7447-32.8.502]
20. Paradzayi, C., Annegarn, H., Matsika, R., Erasmus, B., (2008), "Field surveys for biomass assessment in African Savanna woodlands", International Geoscience & Remote Sensing Symposium, July 8-11, 2008, Boston, Massachusetts, 7 p. [DOI:10.1109/IGARSS.2008.4779427]
21. Rasouli, A. S., Zarrin Ball, M., Shafiei, M., (2009), "Application of satellite imagery in order to detect land use change and environmental impact assessment", Watershed Management Research, 83: 1-11.[In Persian].
22. Rahdari, V., Melki Najaf Abadi, S., Affcari, Kh., Abtin, A., Piri, H., Fkhyrh, A., (2011), "Monitor the use and land cover changes in our wildlife refuge, during the years 1365 to 1388 using Satellite imagery and geographic information systems ", Iranian Journal of Remote Sensing & GIS, 2:70-59. [In Persian].
23. Rezaei Livari, V., (2012), "Application of remote sensing and geographic information system in quantitative changes of quantitative characteristics", Master's thesis, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University. [In Persian].
24. Sala, O. E., Chaping, F. S., Armwsto, R., Berlow, J., Bloomfiled, R., Dirzo, E., Hubersanwald, L. F., Huenneke, R. B., Jackson, A., Kinzing, R., Leemmans, D., Lodge, H. A., Mooney, M., Oesterheld, N. L., Poff, M. T., (2000), "Global biodiversity scennarios for the year 2100", Journal of science, 287 (1): 1770-1774. [DOI:10.1126/science.287.5459.1770]
25. Soffianian, A., Madanian, M. A., (2011), "Comparison of maximum likelihood and minimum distance to mean classifiers in preparing land cover map (A case study: Isfahan area)", Journal of Water and Soil Science, 57 :253-264. [In Persian].
26. Vahidi, M. J., Jafarzadeh, A. A., Fakheri, A., Sadeghi, H. R., Moghadam, M. H., Valizade, Kh., (2015)," Analytical evaluation of spatial-spatial extent of urban areas and its impact on land use change using GIS and RS (Case study: Shiraz during the period of 1987 to 2013)", Journal of Geograghic Space, 45: 75-100. [In Persian].
27. Yousefi, S., Tazeh, M., Mirzayi, S., Moradi, H. R., Tavangar, Sh., (2011), "Comparison of different algorithms for classification of satellite imagery for the preparation of land use map (Case study: the Noor city)", Journal of Remote Sensing Application and GIS in natural Resources Sciences, 2: 15-25. [In Persian].
28. Zahedi, S. D., (2013), "Study of land use change in Gheshlag Dam basin using remote sensing data", Third International Conference on Environmental Planning and Management, Novamber 26, 2013, Tehran University, 8 p. [In Persian].
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

The maximum likelihood method valuation in detecting land use change using NDVI index ( Case study: Hamadan- Bahar Watershed). جغرافیایی. 2019; 18 (64) :159-176
URL: http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-1828-fa.html

صفری شاد مهتاب، حبیب نژاد روشن محمود، سلیمانی کریم، ایلدرمی علیرضا، زینی وند حسین. ارزیابی روش حداکثر احتمال در فرآیند تشخیص تغییر کاربری اراضی به کمک شاخص NDVI (مطالعه موردی حوزه آبخیز همدان- بهار). فضای جغرافیایی. 1397; 18 (64) :159-176

URL: http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-1828-fa.htmlدوره 18، شماره 64 - ( 12-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فضای جغرافیایی Geographic Space
Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4122