[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 18، شماره 63 - ( 9-1397 ) ::
جلد 18 شماره 63 صفحات 1-23 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری (نمونه موردی: سکونتگاه های شهری استان اردبیل)
حسین نظم فر 1، علی عشقی2، سعیده علوی3
1- گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی. (نویسنده مسئول).
2- دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
3- دانش‌آموخته دکتری برنامه‌ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده:   (451 مشاهده)

تاثیر انسان بر محیط زیست به طور روز افزون از آثار حیات شهری ناشی می شود که این خود ناشی از رشد جمعیت انسانی و تا حدودی نتیجه پیشرفت فنآوری میباشد. شهرها نیز به عنوان مراکز جذب جمعیت با مسائل و مشکلات متعدد و مختلف زیست محیطی مانند آلودگی هوا، صدا، تولید زباله، آلودگی آب ها و... روبرو هستند که این امر خود منجر به افزایش شدت فشارهای وارده بر محیط زیست و در نتیجه بروز انواع آلودگی های زیست محیطی شده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف سنجش و ارزیابیکیفیت محیط زیست شهری با رویکردی توصیفی- تحلیلی در سکونتگاه های شهری استان اردبیل انجام شده است. برای رسیدن به هدف تحقیق 5 مولفه زیست محیطی(محیط طبیعی، انرژی، محیط اجتماعی، فرهنگی و تفریحی و اشتغال) در قالب 30 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است. ضریب اهمیت هریک از متغیرها با استفاده از آنتروپی شانون استخراج شد. مدلهای به کاربرده شده برای تجزیه و تحلیل داده هاPROMETHEE و GAIA به کمک نرم افزار Visual PROMETHEE میباشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سکونتگاه های شهری شهرستان کوثر با امتیاز2674/0 دارای شرایط کاملاً مطلوب، بیله سوار، نمین، سرعین و نیر با امتیازات1281/0، 1147/0، 0994/0و0924/0 دارای شرایط مطلوب، مشکین شهر با امتیاز0369/0 در شرایط نسبتاً مطلوب، گرمی، خلخال و اردبیل با امتیازات منفی 0704/0-، 1359/0- و 2098/0- از شرایط نامطلوب و شهرستان پارس آباد با امتیاز منفی3228/0- در رتبه آخر و در وضعیت کاملاً نامطلوب قرار دارد. براساس تحلیل گایا وضعیت شهرستان پارس آباد نسبت به 30 شاخص مورد استفاده درپژوهش نشان دهنده این است که تنها در شاخص نسبت تعداد انشعاب فعال فاضلاب شهری به جمعیت شهری در وضعیت ایده آل قرار دارد. به طور کلی نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وضعیت زیست محیطی در شهرستانهایی که جمعیت شهری بیشتری دارند به مراتب نامطلوب تر از شهرستانهایی است که جمعیت شهری کمتری دارند.

واژه‌های کلیدی: محیط زیست شهری، شاخص کمی، پرومته، گایا، استان اردبیل.
متن کامل [PDF 1386 kb]   (247 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۸/۹ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲
فهرست منابع
1. - Apparicio, P., Seguin, A. M., Deniel, N., (2008), "The quality of urban environment around public housing buildings in montreal", an objective approach based on gis and multivariate statistical analysis", Social Indicators Research, 86: 355-380. [DOI:10.1007/s11205-007-9185-4]
2. Arisoy, O., (2007), "Integrated decision making in global supply Chains and Network", Doctoral theses, University of Pittsburgh, school of Enginnering.
3. Asgharizadeh, A., Nasrollahi, M., (2007), "Comparison of entropy and fuzzy weighting in using PROMETHEE to determine the Saipa superior producers", Journal of Faculty of Administrative Sciences and Economics, 2: 1-18. [In Persian].
4. AsgharZadeh, A., Nasrollahi, M., (2007), "Ranking of companies based on the excellence model method - PROMETHEE method", Journal of Modares University of Humanities, 52: 59-84. [In Persian].
5. Babic, Z., Plazibat, N., (1998), "Ranking of enterprises based on multicriterial analysis", International Journal of Production Economics, 56-57: 29-35. [DOI:10.1016/S0925-5273(97)00133-3]
6. Bahraini, S. H., Taybian, M., (1998), "Urban environmental quality assessment model, "Journal of Environmental Studies", 21-22: 41-56. [In Persian].
7. Bakhshi, M., Panahi, R., Mullai, Z., Kazemi, S.H., Mohammadi, D., (2011), "Assessment of the innovation status in the southwest Asia region and determining Iran's position: application of promethee decision making method", Science and Technology Policy, 3 (3): 19-31. [In Persian].
8. Banzhaf, E., Francisco, B., Annegret, K., Sonia, R. P., Uwe, S., Juliane, W., Sigrun, K., (2014), "A conceptual framework for integrated analysis of environmental quality and quality of life", Ecological Indicators, 45: 664-668. [DOI:10.1016/j.ecolind.2014.06.002]
9. Basakha, M., Kohneshahri, L. A., Masaeli, A., (2010), "Ranking the quality of life in Iran provinces", Journal of Social Welfare, 10 (37): 95-112. [In Persian].
10. Brans, J. P., (1996), "The space of freedom of the decision maker Modeling the human brain", European Journal Operational Research, 92: 593-602. [DOI:10.1016/0377-2217(96)00012-4]
11. Brans, J.P., Mareschal, B., (1994), "The PROMCALE- GAIA decision support system for multicriteria decision aid", Decision Support Systems, 12 (4): 297-310. [DOI:10.1016/0167-9236(94)90048-5]
12. Caterino, N., Iervolino, I., Manfredi G., Cosenza, E., (2008), "A comparative analysis of decision making methods for the seismic retrofit of rc buildings", The 14th World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, 2008, Beijing, China.
13. Craik, K. H., Feimer, N. R., (1987), "Environmental¬¬ assessment: In: Stokols, D., Altman, I., (Eds), Handbook¬ of environmental Psychology, New York: Wiley, pp 891-918.
14. De Leeneer, I., Pastijn, H., (2002), "Selecting land mine detection strategies by means of outranking MCDM techniques", European Journal Operational Reasearch, 139: 327-338. [DOI:10.1016/S0377-2217(01)00372-1]
15. Environmental Performance Index.] on line[: http://epi.yale.edu.
16. Epley, R., Menon, M., (2008), "A Method of assembling cross-sectional indicators into a community quality of life", Social Indicators Research, 88: 281-296. [DOI:10.1007/s11205-007-9190-7]
17. Faryadi, Sh., (2008), "Urban environment, encyclopedia of urban and rural management", Tehran, Ministry of Science and the Ministry of the Interior. [In Persian].
18. Feneri, A, M., Vagiona, D., Karanikolas, N., (2013), "Measuring quality of life (Qol) in urban environment", Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology Athens, Greece, 5-7 September, 2013.
19. Figueira, J., Smet, Y., Brans, J. P., (2004), "MCDA methods for sorting and clustering problems: PROMETHEE TRI and PROMETHEE cluster". ]on line[: www.vub.ac.be.
20. Haghighat Naeini, A., Rabieifar, V., (2015), "Comparative study of the environmental challenges in core areas, Medial and periphery cities) Case study: two regions, eleven and twenty-two in Tehran)", Environmental Studies, 41 (1): 233-256. [In Persian].
21. Hosseini, S.B. Rezazadeh, R., Bagheri, M., Azamati, H. R., Ganbaran, A., (2009), "Environmental sustainability in urban open spaces: quality assessment of residential quarters in Tabriz", Environmental science and technology, 11 (4): 173-184. [In Persian].
22. Khajeh Shahkuhi, A., Hosseini, M. H., Tous, R., (2014), " Evaluation and measuring the life quality and its effect on the citizens' partnership in urban affair case study: Minoo Dasht city", Geography and Urban-Regional Planning, 4 (10): 86-73. [In Persian].
23. Kladivo, P., Halás, M., (2012), "Quality of life in an urban environment: A typology of urban units of Olomouc", Quaestio¬nes Geographicae, 31 (2): 49-60. [DOI:10.2478/v10117-012-0018-4]
24. Lotfi, S., Mollaei, A. F., Azimi, A., Ziari, K., Mousavi, M., (2011), "Spatial analyze of regional disparities between central and border regions of Iran", Journal of Advances in Developmental Research, 2 (1): 81-97
25. Manzoor, D., Rahimi, A., (2015),"A Comparative analysis of the national Iranian oil company (nioc) articles of association during 1954-1978: Proposing a number of principles of the new articles of association", Iranian Energy Economics Research, 4 (14): 191-215. [In Persian].
26. Momeni, M., Sharifi Salim, A., (2012), "Multivariate decision-making models and Software", Tehran, Moalef Publishing. [In Persian].
27. Najafi Kani, A. A., Khajeh Shahkohi, A. R., Mahdavi, SH., (2015), "Assessment of development indicators in urban areas with an emphasis on quality of life, Case Study: Kashan City", Space Quarterly, 5 (16): 211-224. [In Persian].
28. Nobakht, SH., Veisi, R., Mohammadi, M., (2015), "Assessment of spatial development Astaneh Ashrafieh, with emphasis on environmental sustainability criteria", Geography Quarterly and Environmental Studies, 4 (14): 7-26. [In Persian].
29. Nazmfar, H., (2017), "Urban development predictions direction of using a combination GIS and Bayesian the probabilistic model case study: Ardabil", Human Geography Research Quarterly, 49: 357-370. [In Persian].
30. Nazmfar, H., Roshan Roodi, S., (2015), "Assessment of development sustainability level in 9th district of Mashhad district based on hierarchy models and network analysis", Journal Management System, 5 (15): 49-68. [In Persian].
31. Nazmfar, H., Beheshti. B., (2016), "Application of combined model analytical network process and fuzzy logic models in Landslide susceptibility zonation Case Study: chellichay Catchment", Journal Geography and Environmental Planning, 27 (1): 53-68. [In Persian].
32. Nazmfar, H., (2012), "An analysis of urban system with emphasis on entropy model, Case study: the cities of East Azerbaijan Province", Indian Journal of Science and Technology, 5 (9): 3340-3344.
33. Pakzad, J., (2006), "Theoretical concepts and concepts of urban design process", Iran University of Science and Technology, Tehran. [In Persian].
34. Porahmad, A., Farhoudi, R., Habibi, K., Keshavarz, M., (2011), " Analysis the role of residential environment quality in spatial movement of intra-urban population, Case Study: The Old Texture of Khorramabad", Human Geography Researches, 43 (75): 17-36. [In Persian].
35. Pourzal, M., (2011), "The role of urban management in the sustainable development of coastal city tourism in the years 2007, case study: Noshahr", Master's degree in geography and urban planning, mazandaran, Payame Noor University, Sari Center. [In Persian].
36. Qabayi, C., Mosavi Daramrodi, L., (2015), "Assess the quality of the urban environment in the middle contexture of cities Case Study: Kermanshah Dolatabad Town", International Journal of Review in Life Sciences, 5 (2): 224-237.
37. Rabiifar, V., Ziari, K., Haghighat Naeini, A., (2013), "Assessment of sustainable development of zanjan city from an environmental perspective based on SWOT technique", Urban Regional Studies and Research, 4 (16): 130-105. [In Persian].
38. Rafiean, M., Shia, A., Sharifi, A., (2010), "Development of a framework for an indicator system for measuring urban environmental quality, Tehran's case study", Environmental Sciences, 7 (3): 63-76. [In Persian].
39. Rafiean, M., Taghvaee, A. A., Khademi, M., AliPour, R., (2012), "Comparative Study of Quality Measurement Approaches in Designing Urban Spaces", Iranian Association of Architecture and Urbanism, 5 (4): 35-43. [In Persian].
40. Rafiyan, M., Taghvaee, A.A., Malahat, A., (2007), "Income for post-traumatic reconstruction and requirements for the improvement of the quality of the residential environment, Knowledge Reference Article, Tehran: samt. [In Persian].
41. Rahmati, A., (2012), "Assessment of environmental impact assessment in iran challenges and solutions", Environment and Development, 3 (5): 23-15. [In Persian].
42. RIVM, (2002), "In Bouwman, a Van Kamp, workshop livability, and utreeht: ministry of Housing", Physical Planning and the Environment, London: John wily ltd.
43. Sayfal-Dini, F., Mansourian, H., (2011), "Analysis of the pattern of urban services focus and its environmental impact in Tehran", Environmental-Science, 60: 64-53. [In Persian].
44. Sharifianpour, N., Faryadi, Sh., (2012), "Comparative analysis of indicators of urban environmental assessment", 5th conference on urban planning and management, Mashhad, Moghaddas, pp 1-14. [In Persian].
45. Soleimani, M., Mahmoudi, S. M., Zanganeh, A., Behroozinia, T., (2013), "The quality of urban environment: the perception of the peripheral environment of the case study of the Narmak neighborhood of the Fourth District of Tehran", Urban Regional Studies and Research, 6 (22): 1-22. [In Persian].
46. Soltani, B., (2008), "The settlements and methods of urbanism, environment, Volume II", Center for studies and researches on urbanization and architecture of Iran, Tehran: Shahidi Publishing. [In Persian].
47. Southworth, M., (1973), "Environmental quality and management for cities and regons", T.P.R. 75: 231-253.
48. Statistics Center of Iran (2011), "Detailed results of the population and housing census in the cities of Ardebil province", Tehran: Statistics Center of Iran. [In Persian].
49. Taghvaee, A. A., Maroufi, S., Pahlavan, S., (2013), "Evaluation of the effects of environmental quality on residents' social relations: Aab-Kooh sector in Mashhad city", Naqshejahan, 3 (1): 43-54. [In Persian].
50. Tayebian, M., Faryadi, S., (2001), "Environmental quality assessment in Tehran city", Environment, 27 (28): 1-12. [In Persian].
51. Wang, J. J., Chun-Fa, Z., You-Yin, J., Guo- Zhong, Z., (2008), "Using the fuzzy multi-criteria model to select the optimal cool storage system for air conditioning", Energy and Buildings, 40: 2059-2066. [DOI:10.1016/j.enbuild.2008.05.011]
52. Yaruss, J. S., (2010), "Assessing quality of life in stuttering treatment outcomes research", Journal of Fluency Disorders, 35 (3): 190-202. [DOI:10.1016/j.jfludis.2010.05.010]
53. Yuliastuti, N., Saraswati, N., (2014), "Environmental quality in urban settlement: the role of local community association in East Semarang sub-district", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 135: 31- 35. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.07.321]
54. Zarrabi, A., Alizadeh, J., Ranjbarnia, B., Kamelifar. M. J., Ahmadian, M., (2015), " Evaluation the rate of citizen satisfaction from the quality of urban environment (case study: 10 zones of Tabriz city)", Geography and Planning, 19 (51): 193-219. [In Persian].
55. Zebardast, E., (2009), "The housing domain of quality of life and life satisfaction in the spontaneous settlements on the tehran metropolitan fringe", Social Indicator Research, 90: 307-324. [DOI:10.1007/s11205-008-9260-5]
56. Zhao, P., (2010), "Sustainable urban expansion and transportation in a growing megacity", Consequences of urban sprawl for mobility on the urban fringe of Beijing, Habitat International, 34 (2): 236-243. [DOI:10.1016/j.habitatint.2009.09.008]
57. Zhi-hong, Z., Yi, Y., Jing-nan, S., (2006), "Entropy method for determination of weight of evaluating in fuzzy synthetic evaluation for water quality assessment", Journal Fo environ mental science, 18 (5): 1020-1023.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nazmfar H, Eshghi A, Alavi S. Evaluating the quality of the urban residential environment(Case Study: urban settlements Ardabil province). جغرافیایی. 2018; 18 (63) :1-23
URL: http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-2012-fa.html

نظم فر حسین، عشقی علی، علوی سعیده. ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری (نمونه موردی: سکونتگاه های شهری استان اردبیل). فضای جغرافیایی. 1397; 18 (63) :1-23

URL: http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-2012-fa.htmlدوره 18، شماره 63 - ( 9-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فضای جغرافیایی Geographic Space
Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3862